Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 14:21 10/12/2015  
NHỮNG ĐIỀU PHỤ HUYNH HỌC SINH CẦN LƯU Ý TỪ NĂM HỌC LỚP 6


1. Kết quả học tập ở mỗi năm học được cộng điểm vào lớp 10. Cụ thể như sau:

a. 5,0 điểm: Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi

b. 4,5 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá

c. 4,0 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực khá

d. 3,5 điểm: Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình

đ. 3,0 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá

e. 2,5 điểm: Trường hợp còn lại (Hạnh kiểm trung bình, học lực trung bình)

2. Danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến phụ thuộc vào hạnh kiểm ở cuối năm học.

Ví dụ:  - Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi:  Đạt danh hiệu học sinh giỏi.

 - Hạnh kiểm khá, học lực giỏi: Đạt danh hiệu học sinh tiên tiến (Hạ 01 bậc).

 

Vì vậy, PHHS cần nhắc nhở con em thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường để các em có kết quả rèn luyện về hạnh kiểm đạt loại TỐT, nhằm tăng thêm điểm cộng vào lớp 10 sau 4 năm học ở trường THCS.

 

-

Chưa có bình luận nào cho bài viết này