Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới "

Tổ chức đoàn thể

Cập nhật lúc : 08:13 12/03/2020  

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH, NHIỆM KỲ 2020 - 2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH, NHIỆM KỲ 2020 - 2022

      Chiều ngày 29/02/2020, Chi bộ Trường THCS Nguyễn Thị Định tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhằm Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020; dự thảo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến dự đại hội có đ/c Nguyễn Hoàng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hòa An, đ/c Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An.

     Tổng số Đảng viên trong chi bộ: 20/16 nữ (1 dự bị), chiếm tỉ lệ 33,9% trong HĐSPTrình độ chuyên môn, chính trị: Thạc sĩ: 2, ĐHSP: 14, Cao đẳng: 1, Trung cấp chính trị: 3, Sơ cấp chính trị:1.

     Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ THCS Nguyễn Thị Định đã lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo các Tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt nhiều kết quả quan trọng và nổi bật, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Chi bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối, sống cho cán bộ, đảng viên; Công tác quản lý, rèn luyện đảng viên được thực hiện chặt chẽ, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng. Cụ thể một số kết quả tiêu biểu như: Hai năm liền đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương, pháp luật của Nhà nước. Trường đạt Tập thể lao động Tiên tiến, Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh. Liên đội đạt Liên đội vững mạnh. Chi đoàn đạt Chi đoàn vững mạnh.

(Đ/c Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Chi bộ Nhiệm kỳ 2017-2020

đọc dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022)  

         Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ phấn đấu hằng năm chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. Phát triển từ 1-2 Đảng viên mới có chất lượng; Hằng tháng có 1 cuộc kiểm tra và giám sát đảng viên. Tiếp tục củng cố và nâng chuẩn chất lượng cán bộ, giáo viên. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng tháng, quý, đảm bảo hằng năm kiểm tra 100% Đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng; chấp hành đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Lãnh đạo tốt việc củng cố và phát triển trường lớp, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, hạ thấp tỷ lệ học sinh yếu kém trong từng năm học. Nâng cao chất lượng dạy - học, đảm bảo tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt trên 97%, giữ vững và nâng cao số lượng, chất lượng học sinh giỏi; xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng. Phấn đấu trường đạt “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”; GVG, CSTĐ cơ sở: 10-13 cán bộ, giáo viên/năm; Hằng năm thực hiện tốt công tác tuyển sinh đạt tỉ lệ 100%. Từ 25-30 học sinh/năm đạt giải HSG văn hoá cấp thành phố có chất lượng cao. Chất lượng 2 mặt của học sinh: Học lực: Giỏi 25-30%; Khá 35-40%; TB 20-29,5%, Lưu ban 0,5%. Tốt nghiệp THCS 99-100%. Tỉ lệ học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 công lập 80-85%. Hạnh kiểm: Tốt 65-70%, Khá 20-28%, Tbình 2%, không có hạnh kiểm Yếu. Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học giữa chừng.

         Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm các đồng chí:

          1. Đồng chí Đặng Thị Vy Huyền làm Bí thư chi bộ.

          2. Đồng chí  Võ Thị Hạ Quyên làm Phó Bí thư Chi bộ.

          3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh làm Chi ủy viên.

(Cấp ủy Nhiệm kỳ 2020 - 2022)         

           Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong chi bộ phát huy truyền thống của chi bộ đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra./.

Số lượt xem : 507