Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Tin tức

Sinh hoạt ngoại khóa " Chủ quyền và bảo vệ môi trường Biển, Đảo Việt Nam "
Chiều thứ hai ngày 19/10/2015, tổ Sử - Địa - Âm nhạc - Mĩ thuật tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề nói về "Chủ quyền và bảo ...