Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới "

Tổ văn phòng

Cập nhật lúc : 17:34 15/10/2015  

Danh sách Tổ Văn phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách

chuyên môn

Ghi chú

1

Nguyễn Hà Nhi

Kế toán

Kế toán

 

2

Nguyễn Tin

Nhân viên

Bảo vệ

 

3

Trần Thị Mỹ Linh

Tổ trưởng

Y tế

 

4

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Văn thư

Văn Thư

 

5

Hồ Chánh

Nhân viên

Bảo vệ

 

6

Đặng Thị Vy Huyền

HT

Quản lí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 9804