Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục "

Tổ Toán - Lý

Cập nhật lúc : 05:26 12/10/2015  

Danh sách Tổ Toán - Lý

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách

chuyên môn

Ghi chú

1

Đặng Thị Bích Liễu

Tổ trưởng

Toán 7,9;  BD Toán 9

 

2

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giáo viên

Toán 7,9; 

 

3

Phan Phụng Tân

Giáo viên

Toán 6,8 Công nghệ; TC 7

 

4

Trần Thị Lệ Quyên

TTCĐ

Toán 7, Công dân 6

 

5

Trương Thị An

Giáo viên

Toán 6,8; TC 8

 

6

Lê Đức Thía

Giáo viên

Toán 6, 8

 

7

Tán Văn Tiến Nhân

Giáo viên

Toán 9; 7

 

8

Võ Thị Diệu Vy

Giáo viên

Toán 7,9

 

9

Nguyễn Trịnh Ngọc Sâm

Giáo viên

Tin 6; PBM Tin

 

10

Nguyễn Thị Thanh Hương

Giáo viên

Lý 6,9

 

11

Nguyễn Thị Thu Sương

Giáo viên

Lý 7,8; Công nghệ 8

 

12

Nguyễn Thanh Hưng

Giáo viên

Lý 7; Công nghệ 9, PCGD

 

13

Trang Vũ Yến Giang

TPCM

Lý 7,9; Công nghệ9, BD lí 9

 

Số lượt xem : 19970