Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Tổ Ngữ văn - GDCD

Cập nhật lúc : 17:11 15/10/2015  

Danh sách Tổ Ngữ văn - GDCD

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách

chuyên môn

Ghi chú

1

Đặng Thị Quỳnh Oanh

Tổ trưởng

Văn 9; BD HSG Văn 9

 

2

Nguyễn Phi Sỹ

Giáo viên

Văn 9, BD HSG Văn 9

 

3

Nguyễn Thị Huỳnh Nga

Giáo viên

Văn 6,8; GDCD 6

 

4

Trần Thị Thu Phương

TTCĐ

Văn 7,9

 

5

Trần Thị Phụng

Giáo viên

Văn 7,8;  GDCD 7

 

6

Hồ Thị Hồng Nhung

Giáo viên

Văn 7; GDCD 9

 

7

Hồ Thị Hòa Hiệp

Giáo viên

Văn 6,8

 

 8

 Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

 Địa 7,9; BD HSG 9

 

9

Lê Thị Lâm

Giáo viên

Địa 6,8

 

10

Đặng Thị Ngọc Kiều

Giáo viên

Sử 7,9

 

Số lượt xem : 8408