Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Tổ Ngoại ngữ

Cập nhật lúc : 17:14 15/10/2015  

Danh sách Tổ Ngoại ngữ

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách

chuyên môn

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hoàng Nghĩa

Giáo viên

Anh 7,9

 

2

Hoàng Đức Kỳ

Tổ trưởng

Anh 6,9; BD Anh 9

 

3

Trần Thị Kim Qúy

Giáo viên

Anh 6, 8 

 

4

Trần Thị Thanh Hương

CTCĐ

Anh 6, 8

 

5

Lê Thị Thanh Trà

TTCĐ

Anh 6; 8

 

6

Huỳnh Thị Niệm

Giáo Viên

Anh 7,9

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 14491