Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ

Cập nhật lúc : 17:30 15/10/2015  

Danh sách Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách

chuyên môn

Ghi chú

1

Trần Thị Phương

TTCĐ

Hóa 8; Sinh 8

 

2

Võ Ngọc Thu Dung

Giáo viên

Hóa 8,9; BD Hóa 9

 

3

Trần Thị Thảo Nguyên

Giáo viên

Sinh 6,8

 

4

Lê Thị Trinh

Tổ trưởng

Sinh 7,9; BD Sinh9

 

5

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

Hóa 8; Sinh 7

 

6

Phan Thị Mỹ Lệ

Giáo viên

Sinh 7, 9

 

Số lượt xem : 9371