Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Tổ Âm nhạc - Mỹ thuật - Thể dục

Cập nhật lúc : 17:18 15/10/2015  

Danh sách Tổ Âm nhạc - Mĩ thuật

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách

chuyên môn

Ghi chú

1

Hồ Tấn Lý

Giáo viên

Thể dục 

 

2

Lê Văn Quân

Giáo viên

Thể dục

 

3

Trần Thị Thùy Trang

Tổ trưởng

Nhạc 7, 9

 

4

Văn Thị La Nguyên

Giáo viên

Nhạc 6, 8

 

5

Hồ Thị Như Ý

Giáo viên

Mĩ thuật

 

Số lượt xem : 8971