Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có "

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Đặng Thị Vy Huyền
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  vyhuyeen@gmail.com
Điện thoại:  
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH Phụ trách chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 22089

Các tin khác