Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 09:51 01/04/2013  

Vài nét về trường THCS Nguyễn Thị Định
Vài nét về trường THCS Nguyễn Thị Định

 

        Trường THCS Nguyễn Thị Định  nằm trên địa bàn của phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ. Năm học đầu tiên 2009-2010, nhà trường có 18 phòng với 15 lớp học, 536 học sinh; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn. Trước thực trạng đó, nhà trường đã tích cực tham mưu với lãnh đạo ngành, UBND Quận và thành phố tiếp tục xây dựng khu hiệu bộ năm 2012, khu phòng học bộ môn năm 2014.

        Qua gần 07 năm xây dựng, nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức ban đầu, đặc biệt là cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, công tác dạy và học còn nhiều thiếu thốn. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, nhà trường đã từng bước đầu tư cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị dạy và học, tăng cường công tác quản lý nhà trường, đẩy mạnh công tác thi đua dạy tốt, học tốt và từng bước đã đạt được những thành tích ban đầu đáng phấn khởi cả về chất lượng học tập của học sinh lẫn chất lượng về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV). Đến nay, nhà trường phát triển về mọi mặt, cơ sở vật chất hoàn thiện, đội ngũ CB-GV-NV của trường đáp ứng yêu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, trường đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong phong trào thi đua dạy và học.

          Đến năm học 2015-2016, nhà trường có 19 lớp học với 822 học sinh. Nhà trường đã xây dựng hoàn chỉnh 5 phòng bộ môn, trong đó có 4 phòng bộ môn đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT và Thư viện đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT.

          Hiện nay, nhà trường đang trong quá trình phấn đấu hoàn thiện, xây dựng các điều kiện trường đạt chuẩn quốc gia; nhà trường đang có nhiều thuận lợi lớn là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ; Đảng uỷ, UBND phường Hoà An; sự ủng hộ giúp đỡ của các bậc phụ huynh học sinh, sự thống nhất và quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Và chúng ta chắc chắn mong rằng Trường THCS Nguyễn Thị Định sẽ được công nhận Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian tới.

Số lượt xem : 21247