Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ảnh về trường

  • Đ/C Trần Văn Phi UVBTV-PCTTT.UBND Q.Cẩm Lệ và Cô Phạm Hồ Quỳnh Uyên trao Quyết định, bằng công nhận

  • Thầy Nguyễn Minh Hùng - PGĐ Sở GD&ĐT Thành Phố Đà Nẵng

  • Thầy Huỳnh Tấn Phúc - Trưởng phòng GDTrH

  • Tổ Văn phòng

  • CBQL trường

  • Đoàn viên giáo viên

  • Ban chấp hành Công đoàn trường

Các mục ảnh khác